PCBO Voorst zoekt voor CBS Ten Holtens Erve een onderwijsassistent voor de begeleiding van een individuele leerling in de onderbouw (0,25 FTE – 10 klokuren)

Ten Holtens Erve is een school volop in ontwikkeling. We zijn een kleine school met ongeveer 56 leerlingen. In het schooljaar 2020-2021 zijn we groepsdoorbrekend en thematisch gaan werken in drie groepen ondersteund door een co-teacher.

website- Vacature Onderwijsassistent voor begeleiding leerling
Geplaatst in .