Privacybeleid

IJsselpool is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. IJsselpool kent geen eigen entiteit; de verantwoordelijkheid van de persoonsgegevens die worden verstrekt ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden die je verricht, ligt bij de besturen waarvoor wij werkzaamheden uitvoeren.

Contactgegevens:

www.ijsselpool.nl
info@ijsselpool.nl
Houtwal 16b
7201 ES Zutphen

Persoonsgegevens die wij verwerken

IJsselpool verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door deze website te bezoeken en indien je contact met ons opneemt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (anoniem)
  • ¬†Internetbrowser en apparaat type (anoniem)
Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Als je een contactformulier verstuurt, met daarin persoonlijke gegevens, dan bewaren we die gegevens op een beveiligde server. Het eigendom van deze gegevens ligt bij de stichtingen waarvoor IJsselpool werkzaamheden uitvoert. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ijsselpool.nl

Cookies

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IJsselpool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • IJsselpool analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

IJsselpool neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IJsselpool) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IJsselpool heeft als organisatie zonder entiteit niet het eigendom over jouw persoonsgegevens. De bewaartermijn van jouw gegevens vind je in de privacyreglementen van de stichtingen waarvoor wij werkzaamheden uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

IJsselpool verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De stichtingen waarvoor IJsselpool werkzaamheden uitvoert, blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IJsselpool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij de stichtingen waarvoor jij via IJsselpool werkzaamheden hebt uitgevoerd of uitvoert een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ijsselpool.nl.

IJsselpool wil je er tevens op wijzen dat je via deze website de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.