De 2e lijst

Bepaal je eigen inzetbaarheid op de 2e invallerslijst. Je werkt op oproepbasis en krijgt alleen de gewerkte uren uitbetaald.

De 2e lijst is iets voor jou als je:

  • flexibel bent en op oproepbasis beschikbaar bent;
  • veel nieuwe scholen en onderwijsconcepten wilt ontdekken.

De invallerspool 2e lijst

In deze pool zitten leerkrachten die zich bij IJsselpool hebben aangemeld als invaller. Een invaller is op oproepbasis werkzaam en krijgt de gewerkte uren uitbetaald. Bij invallers is de wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing. Bij het openbaar onderwijs is dit nog niet het geval.

Deze pool wordt ingezet op de langdurige voorziene vervanging van ziekte en verlof en op onvoorziene kortdurende ziekte en verlof, indien hiervoor geen vervanger uit de vervangingspool of flexpool kan worden ingezet.

De organisatie van de vervanging

De dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot de inzet van vervangers en invallers is in handen van twee planners en een coördinator. Voor de registratie van de afwezigen en de planning van de vervangingen wordt gebruik gemaakt van de VervangingsManager.

Begeleiding

De directie van de school is verantwoordelijk voor de begeleiding van de invallers. Er is een eerste opvang waarin de invaller wegwijs wordt gemaakt en wordt voorgesteld aan de collega die de invaller helpt bij vragen en/of problemen.

Takenpakket invallers

Het takenpakket van een invaller hangt af van de duur van de werkzaamheden. We maken onderscheid tussen kortdurend (tot 1 week), middellang (tot 4 weken) en langdurig (meer dan 4 weken) invalwerk.

Rechtspositie, rechten en plichten

Onderwijspersoneel valt onder de sector CAO Primair Onderwijs. In de CAO zijn afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs.

Bevoegdheid bewegingsonderwijs

Sinds 2000 geeft een pabo-diploma alleen bevoegdheid voor bewegingsonderwijs aan de groepen 1 en 2. Voor groep 3 tot en met 8 is aanvullende kwalificatie vereist van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs.

Salaris en aanstelling

Invallers worden betaald volgens de CAO onderwijs. Je hebt recht op verlof en op pensioen. Je ontvangt een arbeidsovereenkomst in de vorm van een akte van benoeming of akte van aanstelling.

Benoemingsset

Vanaf het moment dat je ingezet wordt bij ons ontvang je een benoemingsset. Dit is nodig om de verschillende administratiekantoren te voorzien van de gegevens die nodig zijn om je salaris te kunnen uitbetalen.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voordat je start met invallen, dien je in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG), die niet ouder is dan zes maanden. Heb je die niet, dan kun je die aanvragen via e-mail: info@ijsselpool.nl De kosten van deze verklaring kun je declareren, zodra je voor ons gaat invallen. Zonder geldige VOG kun je niet worden […]

Vervangingsmanager

De VervangingsManager is een webapplicatie waarmee IJsselpool de gehele vervanging digitaal managet. Met dit programma van IJK beheert, plant en automatiseert IJsselpool vervangingen van leerkrachten op een professionele en snelle wijze met twee planners en een coördinator.

Ziekteverzuim

Invallers die staan ingepland en ziek worden melden zich op de eerste ziektedag tussen 06:30 en 07:00 uur ziek bij  een van de planners. Zij geven de ziekmelding door aan het betreffende bestuur, die als werkgever het ziekteprotocol zal hanteren.

Wegwijzer

Invallers op de 2e lijst ontvangen van IJsselpool een Wegwijzer, met alle informatie die je nodig hebt om je werk te kunnen doen. Download de Wegwijzer hier.

Toe aan een nieuwe uitdaging als invaller op de 2e lijst of OAS-pool bij IJsselpool?   Mail ons jouw gegevens en je CV via info@ijsselpool.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met je op.  

Identiteitsfraude

Er wordt geregeld gevraagd om een kopie van je identiteitsbewijs. Met de gegevens op je identiteitsbewijs, zoals naam, BSN en geboortedatum, kunnen criminelen identiteitsfraude plegen. Geef daarom je identiteitsbewijs niet zomaar af.