De OAS-pool

Vervang onderwijsassistenten die afwezig zijn, of word ingezet op ondersteuning van groepen of leerlingen.

De OAS-pool is iets voor jou als je:

  • een nieuwe uitdaging zoekt als onderwijsassistent;
  • flexibel en op oproepbasis beschikbaar bent;
  • wilt invallen of als extra ondersteuning in een groep wilt worden ingezet.

Iets voor jou?

Stuur ons jouw CV!

De OAS-pool

De OAS-pool bestaat uit onderwijsassistenten die zich als invaller bij IJsselpool hebben aangemeld. Zij vervangen onderwijsassistenten die afwezig zijn, maar kunnen ook worden ingezet op ondersteuning van groepen of leerlingen. Denk hierbij o.a. aan zorgarrangementen.

Een onderwijsassistent in deze pool is op oproepbasis werkzaam en krijgt alleen de gewerkte uren uitbetaald. De wet Werk en Zekerheid is ook op deze pool van toepassing.

Salaris en aanstelling

Invallers worden betaald volgens de CAO onderwijs. Je hebt recht op verlof en op pensioen. Je ontvangt een arbeidsovereenkomst in de vorm van een akte van benoeming of akte van aanstelling.

Begeleiding

De directie van de school is verantwoordelijk voor de begeleiding van de invallers. Er is een eerste opvang waarin de invaller wegwijs wordt gemaakt en wordt voorgesteld aan de collega die de invaller helpt bij vragen en/of problemen.

Benoemingsset

Vanaf het moment dat je ingezet wordt bij ons ontvang je een benoemingsset. Dit is nodig om de verschillende administratiekantoren te voorzien van de gegevens die nodig zijn om je salaris te kunnen uitbetalen.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voordat je start met invallen, dien je in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG), die niet ouder is dan zes maanden. Heb je die niet, dan kun je die aanvragen via e-mail: info@ijsselpool.nl De kosten van deze verklaring kun je declareren, zodra je voor ons gaat invallen. Zonder geldige VOG kun je niet worden […]

Rechtspositie, rechten en plichten

Onderwijspersoneel valt onder de sector CAO Primair Onderwijs. In de CAO zijn afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs.

Vervangingsmanager

De VervangingsManager is een webapplicatie waarmee IJsselpool de gehele vervanging digitaal managet. Met dit programma van IJK beheert, plant en automatiseert IJsselpool vervangingen van leerkrachten op een professionele en snelle wijze met twee planners en een coördinator.

Ziekteverzuim

Invallers die staan ingepland en ziek worden melden zich op de eerste ziektedag tussen 06:30 en 07:00 uur ziek bij  een van de planners. Zij geven de ziekmelding door aan het betreffende bestuur, die als werkgever het ziekteprotocol zal hanteren.

Identiteitsfraude

Er wordt geregeld gevraagd om een kopie van je identiteitsbewijs. Met de gegevens op je identiteitsbewijs, zoals naam, BSN en geboortedatum, kunnen criminelen identiteitsfraude plegen. Geef daarom je identiteitsbewijs niet zomaar af.