Begeleiding

De directie van de school is verantwoordelijk voor de begeleiding van de invallers.
Er is een eerste opvang waarin de invaller wegwijs wordt gemaakt en wordt voorgesteld aan de collega die de invaller helpt bij vragen en/of problemen. Verdere begeleiding bestaat uit een goede informatievoorziening over de groep waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, o.a. namenlijst leerlingen, programma van de dag/week. Gebruik hiervoor: Checklist Informatie voor invallers

De directeur wordt gevraagd de uitgevoerde werkzaamheden met de invaller te evalueren. Dit zal niet dagelijks gebeuren, maar een aantal keren per jaar. De coördinator wordt geïnformeerd middels het ingevulde evaluatieformulier. Dit formulier kan ingevoerd worden via VervangingsManager.

Bij langdurige vervangingen kan aan de directeur van de school gevraagd worden om kijkwijzers in te vullen of onderdelen uit de gesprekkencyclus uit te voeren.