De vaste pool

Een vaste aanstelling bij één van de aangesloten schoolbesturen. Je wordt 100% ingezet voor vervangingswerk.

De vaste pool is iets voor jou als je:

  • werken met een studie wilt combineren;
  • je veel inspiratie wilt opdoen door te werken op verschillende scholen;
  • meer flexibiliteit wilt om makkelijker met werktijd te kunnen schuiven;
  • het leuk vindt om jonge collega's te begeleiden.

De vaste pool

Leerkrachten of onderwijsassistenten in deze pool hebben een vaste aanstelling bij één van de aangesloten schoolbesturen. Zij worden 100% van hun werktijdfactor(wtf) ingezet voor vervangingswerk. Zij zijn inzetbaar op alle scholen en in alle groepen van de deelnemende besturen. Indien er geen vervangingsaanvraag is werkt de vervanger op de stamschool.

De vaste pool wordt bij voorkeur ingezet op onvoorziene kortdurende vervanging van ziekte en verlof.

De organisatie van de vervanging

De dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot de inzet van vervangers en invallers is in handen van twee planners en een coördinator. Voor de registratie van de afwezigen en de planning van de vervangingen wordt gebruik gemaakt van de VervangingsManager.

Rechtspositie, rechten en plichten

Onderwijspersoneel valt onder de sector CAO Primair Onderwijs. In de CAO zijn afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs.

Begeleiding

De directie van de school is verantwoordelijk voor de begeleiding van de invallers. Er is een eerste opvang waarin de invaller wegwijs wordt gemaakt en wordt voorgesteld aan de collega die de invaller helpt bij vragen en/of problemen.

Takenpakket invallers

Het takenpakket van een invaller hangt af van de duur van de werkzaamheden. We maken onderscheid tussen kortdurend (tot 1 week), middellang (tot 4 weken) en langdurig (meer dan 4 weken) invalwerk.

Verwachtingen

Wat verwachten wij van invallers en van de school? Om prettig te kunnen werken, hebben we de verwachtingen op een rij gezet.

Benoemingsset

Vanaf het moment dat je ingezet wordt bij ons ontvang je een benoemingsset. Dit is nodig om de verschillende administratiekantoren te voorzien van de gegevens die nodig zijn om je salaris te kunnen uitbetalen.

Ziekteverzuim

Invallers die staan ingepland en ziek worden melden zich op de eerste ziektedag tussen 06:30 en 07:00 uur ziek bij  een van de planners. Zij geven de ziekmelding door aan het betreffende bestuur, die als werkgever het ziekteprotocol zal hanteren.

Bevoegdheid bewegingsonderwijs

Sinds 2000 geeft een pabo-diploma alleen bevoegdheid voor bewegingsonderwijs aan de groepen 1 en 2. Voor groep 3 tot en met 8 is aanvullende kwalificatie vereist van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs.

Wegwijzer

In onze Wegwijzer Vervangingspool vind je alle informatie die je nodig hebt om je werk te kunnen doen. Download de Wegwijzer hier.

Salaris en aanstelling

Invallers worden betaald volgens de CAO onderwijs. Je hebt recht op verlof en op pensioen. Je ontvangt een arbeidsovereenkomst in de vorm van een akte van benoeming of akte van aanstelling.

Vervangingsmanager

De VervangingsManager is een webapplicatie waarmee IJsselpool de gehele vervanging digitaal managet. Met dit programma van IJK beheert, plant en automatiseert IJsselpool vervangingen van leerkrachten op een professionele en snelle wijze met twee planners en een coördinator.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voordat je start met invallen, dien je in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG), die niet ouder is dan zes maanden. Heb je die niet, dan kun je die aanvragen via e-mail: info@ijsselpool.nl De kosten van deze verklaring kun je declareren, zodra je voor ons gaat invallen. Zonder geldige VOG kun je niet worden […]

Identiteitsfraude

Er wordt geregeld gevraagd om een kopie van je identiteitsbewijs. Met de gegevens op je identiteitsbewijs, zoals naam, BSN en geboortedatum, kunnen criminelen identiteitsfraude plegen. Geef daarom je identiteitsbewijs niet zomaar af.