Rechtspositie, rechten en plichten

Onderwijspersoneel valt onder de sector CAO Primair Onderwijs. In de CAO zijn afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. De CAO PO kun je vinden op de website van de vakbonden of de PO raad.

Rechten van de invaller

Als er een afspraak is gemaakt, treedt de invaller kort tijdelijk in dienst van het bestuur waaronder de  school valt. De besturen zijn verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de vervanging die op hun scholen zijn uitgevoerd en voor de betaling hiervan. De medewerkers van IJsselpool zorgen dat de benoemingsset bij het betreffende administratiekantoor komt en geven de vervangingen door aan de besturen, maar IJsselpool is geen entiteit.

Plichten van de invaller

Als je de invalopdracht hebt bevestigd, heb je voor die dag (of dagen) een tijdelijke benoeming vanuit het bestuur waarvoor je invalt. Dit is een arbeidsovereenkomst die niet vrijblijvend is. Je kunt niet zo maar afzeggen. De benoeming geldt voor de omvang en duur van de afwezigheid van de leerkracht en eindigt uiterlijk de laatste schooldag van het schooljaar. Dat betekent dat als de leerkracht waarvoor je invalt eerder terugkomt, je vervanging komt te vervallen.

In de CAO-PO  is bepaald dat een dag 0,2 wtf (werktijdfactor) heeft en 8 werkuren heeft. Naast de 5,5 uur die je lesgeeft is er dus nog 2,5 uur beschikbaar voor correctie, gesprekken en andere werkzaamheden. Indien een school niet werkt met een 5 gelijke dagen model  kan de woensdag of de vrijdag een halve lesdag zijn. De kinderen hebben die dag vaak 3,75 of 4 uur les, waardoor er op die dagen veel tijd over blijft voor correctiewerk en hulp binnen de school. Binnen IJsselpool is afgesproken dat een dag altijd 0,2 wtf (8 uur) is. Je krijgt die dag dus voor 8 uur betaald en moet die uren dan ook werken.