Verwachtingen

Wat verwachten wij van invallers en van de school? Om prettig te kunnen werken, hebben we de verwachtingen op een rij gezet.

Wat verwachten wij van invallers

 • De invaller zorgt ervoor dat zijn/haar beschikbaarheid in de VervangingsManager altijd up-to-date is.
 • De invaller en IJsselpool zorgen er gezamenlijk voor dat vastgestelde vakanties en overige vakantie-uren (in totaal 428 uur naar rato), studiedagen etc. worden opgenomen in de VervangingsManager.
 • De invaller is ’s ochtends minimaal een half uur voor schooltijd aanwezig (tenzij omstandigheden dit verhinderen).
 • De invaller verricht taken conform het takenpakket dat passend is bij de duur van de vervanging (voor zover bekend).
 • Invallers die ziek zijn melden dit persoonlijk mondeling (telefonisch) als volgt:
  • Bij de IJsselpool
  • Bij langdurige vervanging: bij de directeur van de school waar ingevallen wordt

Wat verwachten wij van de school

De school wijst een (vaste) contactpersoon aan die de invaller op de ochtend van het invallen ontvangt en wegwijs maakt aan de hand van de checklist Informatie voor invaller.

De verstrekte informatie is up-to-date. Belangrijk aspect is het vermelden van afspraken over omgang met moeilijke groepen en/of lastig gedrag zoals:

 • Indien nodig, het plaatsen van bepaalde kinderen in een andere klas of
 • Het plaatsen van een leerkracht uit het eigen team op de moeilijke groep en de invaller op de andere groep of
 • Het doorspreken van mogelijkheden om snel aan de bel te trekken bij lastig gedrag in de groep.

Wat er verder wordt verwacht is:

 • Dat directie begrip heeft voor het feit dat bij kortdurende inval de invaller voor aanvang van de les bezig is met voorbereidingswerkzaamheden in de klas.
 • Dat er een namenlijst met telefoonnummers is en een actuele plattegrond (zie checklist).
 • Dat vermeld wordt welke kinderen afwezig zijn. Ook de namen van kinderen die de betreffende morgen afwezig worden gemeld, doorgeven.
 • Dat bijzonderheden van kinderen (medisch, gedrag, thuissituatie), graag ondersteund met foto van het kind, op een prominente plaats in de klassenmap staan en door de contactpersoon worden doorgenomen (zie checklist).
 • Dat het actuele wachtwoord van het digibord, de wachtwoorden van de pc’s van kinderen, programma’s van methoden worden vastgelegd in de klassenmap (zie checklist).
 • Dat de actuele dagplanning (met de lestijden!) en weekplanning klaarliggen.
 • Dat de methoden klaarliggen, zo mogelijk op het bureau van de groepsleerkracht.
 • Dat regels en afspraken op papier vastliggen (zoals over het gebruik van computers). Ook speciale afspraken met individuele kinderen.
 • Dat vast ligt wat een kind moet gaan doen als het werk af is.
 • Dat beloningssystemen en nakijkregels vastliggen en door de contactpersoon worden aangetipt.

Aan het eind van de dag wordt een (kort) reflectiemoment met de directeur of de contactpersoon belegd waarin zowel de inzet van de invalkracht als de begeleiding van de school wordt geëvalueerd.