Bevoegdheid bewegingsonderwijs

Sinds 2000 geeft een pabo-diploma alleen bevoegdheid voor bewegingsonderwijs aan de groepen 1 en 2. Voor groep 3 tot en met 8 is aanvullende kwalificatie vereist van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Leraren in het primair onderwijs kunnen daar subsidie voor krijgen, zodat gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten en breed bevoegde leraren.

De bevoegde leraar basisonderwijs krijgt na inschrijving bij een opleiding voor bewegingsonderwijs een tweejarige ontheffing om zelfstandig bewegingsonderwijs aan alle groepen te mogen geven. Dit betekent dat de leerkracht tijdens de leergang toestemming heeft om de lessen bij de groepen 3 t/m 8 te verzorgen. Na twee jaar vervalt deze ontheffing en is een certificaat vereist.

Er kunnen zich in jouw geval twee situaties voordoen:

  1. Je hebt geen bevoegdheid en geen tijdelijke bevoegdheid. Je meldt dit bij IJsselpool en aan de directeur van de school waar je moet invallen. In dat geval geef je geen bewegingsonderwijs aan groep 3 t/m 8. Ook geen vervangende spelles in de gymzaal, je kunt hierdoor problemen krijgen.
  2. Je hebt een bevoegdheid of een tijdelijke bevoegdheid. Je meldt dit aan IJsselpool en aan de directeur van de school waar je moet invallen. De tijdelijke bevoegdheid (= het bewijs van inschrijving) stuur je aan info@ijsselpool.nl.