Salaris en aanstelling

Invallers worden betaald volgens de CAO onderwijs. Je hebt recht op verlof en op pensioen. Je ontvangt een arbeidsovereenkomst in de vorm van een akte van benoeming of akte van aanstelling.

Akte van benoeming of akte van aanstelling

De akte van benoeming of akte van aanstelling is in feite je arbeidsovereenkomst. Bij het bijzonder onderwijs is dit een akte van benoeming en bij het openbaar onderwijs een akte van aanstelling. Op deze akte staat de werktijdfactor en de dagen die je ingevallen hebt.

In de loop van het jaar krijgt je regelmatig nieuwe akten van benoeming. Bewaar deze goed!

Salaris

Je wordt betaald volgens de CAO onderwijs. Het onderwijs kent een systeem van functiebeloning. De functie waarin je wordt benoemd, is bepalend voor het salaris dat je gaat verdienen. Elke functie komt overeen met een salarisschaal. Bij elke schaal hoort een carrièrepatroon. Als je in dienst treedt, begin je bij een bepaald regelnummer bijvoorbeeld schaal L 10 nummer 1.

Invallers die bij een ander bestuur dan IJsselpool hebben gewerkt en hierdoor in voorgaand schooljaar in totaal minimaal 60 dagen in het onderwijs werkzaam zijn geweest, dienen hiervoor zelf (binnen 4 maanden!) bewijsstukken aan te leveren om in aanmerking te komen voor een periodiek.

Heb je vragen over je salarisinschaling, neem dan contact op met IJsselpool via info@ijsselpool.nl

Pensioen

Tijdens je dienstverband bouw je pensioenrechten op. Salaris van nu wordt gereserveerd voor later. Je bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Het pensioen wordt berekend op basis van je jaarlijkse salaris (middelloon). Voor meer informatie over het pensioen: www.abp.nl  of de rijksoverheid

Aanstellingsomvang en verlof

Voor leerkrachten die kortstondig via IJsselpool werken,  wordt een 40-urige werkweek gevolgd. Dit houdt in dat een reguliere werkweek in beginsel niet meer dan 40 klokuren per week beslaat. Voor een dag wordt 8 uur gerekend, 0,2 wtf.  Het takenpakket is afhankelijk van de duur van de vervanging.

Het verlof is vastgesteld op 428 uur. Het verlof wordt opgebouwd, telkens van 1 oktober tot 1 oktober, volgens een vast ritme van 1/12 deel van het totaal. Het verlof wordt zo veel mogelijk opgenomen gedurende schoolvakanties en op feestdagen.

Als invaller heb je ook recht op verlof, zoals omschreven in de cao-PO.