Takenpakket invallers

Het takenpakket van een invaller hangt af van de duur van de werkzaamheden. We maken onderscheid tussen kortdurend (tot 1 week), middellang (tot 4 weken) en langdurig (meer dan 4 weken) invalwerk.

Het takenpakket van een invaller die kortdurend invalwerk verricht
(= maximaal 1 week)

 • Voorbereiden van lessen, zoals kopiëren, digi-/smartbord werk
 • Geven van lessen
 • Correctie van gegeven werk (conform werkwijze groepsleerkracht)
 • Directe hulp aan kinderen of groepjes (voor zover mogelijk)
 • Verslag voor de groepsleerkracht (conform vastgesteld format, zie Downloads)
 • Bijhouden absentielijst (zie checklist)
 • Klas opgeruimd achterlaten
 • Pleinwacht (toevoeging: de school borgt dat de invaller zo mogelijk 15 minuten pauze heeft)
 • Gym: in overleg

Mocht er tijdens het invalwerk een incident gebeuren, dan moet dit direct worden gemeld aan de directie van de school of diens invaller en in overleg ook aan de ouder/verzorger.

Wat er niet onder valt:

AVI- of CITO-toetsen afnemen, huiswerk nakijken, klaar-overdienst, huishoudelijke diensten, ouderavonden, buitenschoolse activiteiten, evenementen voorbereiden

Het takenpakket van een invaller die middellang invalwerk verricht
(= maximaal 4 weken)

 • Voorbereiden van lessen, zoals kopiëren, digi-/smartbord werk
 • Geven van lessen
 • Correctie van gegeven werk (conform werkwijze groepsleerkracht)
 • Directe hulp aan kinderen of groepjes (voor zover mogelijk)
 • Verslag voor de groepsleerkracht
 • Bijhouden absentielijst
 • Klas opgeruimd achterlaten
 • Pleinwacht (de school borgt dat de invaller zo mogelijk 15 minuten pauze heeft)
 • Vergaderingen die direct met het klassenwerk te maken hebben

In overleg: Contactavonden, ouderavonden, buitenschoolse activiteiten, evenementen voorbereiden.

Het takenpakket van een invaller die langdurig invalwerk verricht (= langer dan 4 weken)

 • Voorbereiden van lessen, zoals kopiëren, digi-/smartbord werk
 • Geven van lessen
 • Correctie van gegeven werk (conform werkwijze groepsleerkracht)
 • Directe hulp aan kinderen of groepjes (voor zover mogelijk)
 • Verslag voor de groepsleerkracht
 • Bijhouden absentielijst
 • Klas opgeruimd achterlaten
 • Pleinwacht (de school borgt dat de invaller zo mogelijk 15 minuten pauze heeft)
 • Vergaderingen
 • De invaller is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groep. Hij/zij zal ook een aandeel hebben in de rapportenvoorbereiding, rapportavonden en dergelijke. Er moet duidelijk worden afgesproken wie de eindverantwoordelijkheid heeft over de groep (in het algemeen de duo partner, de directeur of iemand anders van het team)
 • De directeur stemt met de invaller af in hoeverre het binnen het taakbeleid van de school afgesproken takenpakket van de afwezige leerkracht kan worden overgenomen door de invallende leerkracht