Groepen binnen de vervangingspool

Om de vervanging van afwezige medewerkers zo optimaal mogelijk te organiseren werkt de IJsselpool met verschillende groepen invallers:

 •  De vervangingspool: leerkrachten of onderwijsassistenten in deze pool hebben een vaste aanstelling bij één van de aangesloten schoolbesturen. Zij worden 100% van hun werktijdfactor(wtf) ingezet voor vervangingswerk. Zij zijn inzetbaar op alle scholen en in alle groepen van de deelnemende besturen. Indien er geen vervangingsaanvraag is werkt de vervanger op de stamschool.
  Deze pool wordt voornamelijk ingezet op onvoorziene kortdurende vervanging van ziekte en verlof.
 • De Flexpool: leerkrachten of onderwijsassistenten in deze pool hebben een tijdelijke aanstelling bij een van de besturen. Zij worden 100% van hun wtf ingezet voor vervangingswerk op alle scholen van de deelnemende besturen en zijn breed inzetbaar. Indien er geen vervangingsaanvraag is werkt de flexpooler op de stamschool.
  Deze pool wordt voornamelijk ingezet op onvoorziene kortdurende vervanging van ziekte en verlof.
 • De invallerspool 2e lijst: in deze pool zitten leerkrachten die zich bij IJsselpool hebben aangemeld als invaller. Een invaller is op oproepbasis werkzaam en krijgt de gewerkte uren uitbetaald. Bij invallers is de wet Werk en Zekerheid(WWZ) van toepassing.
  Deze pool wordt ingezet op de langdurige voorziene vervanging van ziekte en verlof en op onvoorziene kortdurende ziekte en verlof, indien hiervoor geen vervanger uit de vervangingspool of flexpool kan worden ingezet.
 • De OAS pool: deze pool bestaat uit onderwijsassistenten die zich als invaller bij IJsselpool hebben aangemeld. Zij vervangen onderwijsassistenten die afwezig zijn, maar kunnen ook worden ingezet op ondersteuning van groepen of leerlingen. Denk hierbij o.a. aan zorgarrangementen. Een onderwijsassistent in deze pool is op oproepbasis werkzaam en krijgt alleen de gewerkte uren uitbetaald. De wet Werk en Zekerheid is ook op deze pool van toepassing.
  Onderwijsassistenten in deze pool worden ingezet op alle werkzaamheden waarvoor een onderwijsassistent wordt aangevraagd.
 • De eigen leerkrachten pool: leerkrachten in deze pool hebben een vaste aanstelling bij één van de aangesloten schoolbesturen en werken in deeltijd op een van de scholen. Naast hun reguliere werk op school zijn zij vrijwillig beschikbaar voor invalwerkzaamheden als er veel inval nodig is. Dit kan de vervanging zijn van hun duo-leerkracht, maar ook van een andere afwezige collega op school. Indien men dat zelf aangeeft kan de inzet ook schooloverstijgend zijn of bovenbestuurlijk.
  De eigen leerkrachten kunnen op alle vervangingen worden ingezet waarvoor zij beschikbaar zijn.

Indien er onvoldoende invallers kunnen worden ingezet,  is er een volgorde afgesproken waarin de aanvragen worden behandeld:

 1. Onvoorzien kortdurende ziekte en onvoorzien verlof 8.7
 2. Voorziene ziekte
 3. Voorzien verlof 8.7 en 8.8
 4. Vervanging uit eigen middelen

Het kan voorkomen dat er geen vervanging voorhanden is. Wij proberen dit tot een minimum te beperken. In het geval er geen vervanger/invaller beschikbaar is, wordt de school hierover geïnformeerd en zal de school passende acties ondernemen.